Iedere ontwerper die enige tijd in het vak werkzaam is, is zich ervan bewust dat een verzekering beroepsaansprakelijkheid een noodzaak is, ook al is dit niet voor iedereen een wettelijke verplichting. Het beroep van ontwerper en de regelgeving worden alsmaar complexer. De opdrachtgever wordt steeds veeleisender en mondiger. Statistieken wijzen uit dat per jaar 1 op de 5 ontwerpers betrokken is bij een schadegeval en dat bouwschades enorme financiële gevolgen kunnen hebben.

Protect is specialist in polissen burgerlijke aansprakelijkheid voor vrije en intellectuele beroepers en verzekert meer dan 6500 architecten en studiebureaus, landmeters-experten, veiligheidscoördinatoren, landschaps- en interieurarchitecten, energiedeskundigen, milieudeskundigen, …

Protect is specialist in technische verzekeringen gerelateerd aan de bouw. Zo biedt Protect een aantal polissen met uitgebreide waarborgen aan in functie van het soort project of samenwerkingsvorm dat moet worden verzekerd. 

De ABR-polis is een full option polis. Alle noodzakelijke waarborgen zijn standaard voorzien. De globale tienjarige aansprakelijkheidsverzekering voorziet aangepaste verzekeringsformules in functie van het nieuwe wetgevend kader. Uniek bij Protect is de polis tienjarige aansprakelijkheid voor werven in Frankrijk en de polis garantie voor gevelrenovaties. Twee polissen die Protect als enige op de Belgische markt aanbiedt.

Protect heeft een aantal specifieke polissen op maat in haar aanbod om haar verzekerden extra bescherming te bieden. Zo is de polis rechtsbijstand een noodzakelijke aanvulling bij een polis beroepsaansprakelijkheid omdat in een snel evoluerende en steeds complexere samenleving de kans groeit om vroeg of laat ook in een geschil verwikkeld te raken buiten een geschil over een beroepsfout. Het is belangrijk dat je als vrije beroeper, doorgaans leek in juridische zaken, ook in die materies op professionele steun kan rekenen. 

De polis ongevallen A24+ waarborgt dan weer de compensatie van inkomensverlies bij ongevallen en kan zowel op individuele basis afgesloten worden, als collectief per architectenkantoor.