Veel voorkomende problemen m.B.T. Waterdichtheid van gevelsystemen

Van spouwmuur over ETICS tot ramen: prestaties en risico’s in technische voorlichtingsnota’s.
LIVE webinar – di 18 okt - van 09u30 tot 11u00

De combinatie van wind en regen zorgt voor een slagregenbelasting op gevels. De Technische Voorlichtingsnota’s geven aan welke gevelsystemen in welke situatie kunnen toegepast worden. Impliciet worden daarbij aannames gemaakt over de waterdichtheid van die verschillende systemen.

Hoe waterdicht zijn spouwmuren, ETICS, en andere gevelsystemen, en wat gebeurt er als het fout loopt?

Tijdens deze PAS Academy opleiding worden de prestaties en eisen besproken aan de hand van enkele technische praktijkvoorbeelden.
Aanvullend geven we inkijk in een aantal schadegevallen mbt dergelijke waterinfiltraties en tonen we hoe de rechtspraak hierbij de aansprakelijkheid van de ontwerper heeft beoordeeld.

PROGRAMMA

 • Waterinfiltraties
  De grootste oorzaak van schadeclaims in de bouwsector
 • Verschillende gevelsystemen toegelicht
  • Technische voorlichtingen bevatten strikte eisen omtrent de toepassing van systemen.
  • Wat zijn de impliciete aannames over hoe die systemen nu presteren?
 • Wat als het fout loopt?
  • Verschillende systemen en hun specifieke schadefenomenen.
  • Hoe te vermijden?
 • Toelichting van praktijkvoorbeelden en wetenschappelijk onderzoek

GASTSPREKERS:

 • Prof. Dr. Ir. Arch. Nathan Van Den Bossche
 • Jurist Nathalie Heymans, afdelingshoofd schade PROTECT nv
Datum di 18 oktober 2022
Tijdstip van 09u30 tot 11u00
Medium live webinar
Genodigden exclusief voor PROTECT PAS verzekerden en hun gekende medewerkers
Deelnameprijs PAS Academy opleidingen zitten vervat in de PAS dienstverlening. Je hoeft dus niets extra te betalen.
Inschrijven Activeer je PAS & Teken in
Meer info info@protect.be of T. 02 411 41 14

Met je PAS dienstverlening kan jij als PROTECT verzekerde, en je bij ons gekende kantoormedewerkers, zonder bijkomende bijdrage de opleidingen van de PAS Academy bijwonen.
Meer info over de PAS dienstverlening

0
0
0
s2sdefault

WEGWIJS in OVERHEIDSOPDRACHTEN

De overheidsopdrachtenregelgeving is best een complexe materie. Je bent ontwerper, geen jurist, maar toch moet je, als je zulke opdracht aangaat, beschikken over een parate basiskennis over deze materie en hoe ze toe te passen. Deze opleiding geeft je praktische tips en richtlijnen mee die jou in staat stellen om je rol als ontwerper in een gunningsprocedure op een correcte manier te vervullen.

De opleiding stelt zich tot doel:

 • Ontwerpers die geen of weinig ervaring hebben met overheidsopdrachten in te wijden in de materie;
 • Ontwerpers die meer vertrouwd zijn met overheidsopdrachten hun methodiek te laten aftoetsen. Dit a.d.h.v. kennisopfrissing alsook praktijksituaties toe te lichten van andere ervaren ontwerpers.

PROGRAMMA

Deel 1: Keuze plaatsingsprocedure, opmaak administratieve voorwaarden en publicatie

 • Toelichting van de basisbegrippen.
 • De aandachtspunten bij de opmaak van het bestek en de publicatie van de opdracht.
 • Voor welke plaatsingsprocedure opteren?
 • Overzicht van de do’s and don’ts per plaatsingsprocedure.
 • Een overzicht van wat zeker wel en niet te vermelden is in de administratieve voorwaarden van de opdrachtdocumenten.

Deel 2: Administratief en rekenkundig nazicht van de offertes door de ontwerper

 • Wat is te controleren in het administratief nazicht?
 • Hoe zijn de uitsluitingsgronden en selectiecriteria na te kijken?
 • Wanneer is een offerte (substantieel) onregelmatig?
 • Overzicht van de regels die zijn na te leven bij het inhoudelijk en rekenkundig nazicht.
 • Hoe verbeteringen behandelen?
 • Wat met leemtes, oneigenlijke leemtes en gesplitste posten? etc…

Deel 3: Prijsonderzoek, het bepalen van de economisch meest voordelige offerte en fase van gunning
Het prijsonderzoek.

 • Richtlijnen bij de beoordeling van gunningscriteria.
 • Bepalen van de economisch meest voordelige offerte.
 • De meerwaarde van onderhandelingen in een onderhandelingsprocedure.
 • De bekendmaking van de gunningsbeslissing en de beroepsmogelijkheden.
 • Wat met de documenten die i.k.v. veiligheid & gezondheid al dan niet aan de offerte zijn toe te voegen.
 • Rol van de ontwerper in de gunningsprocedure en zijn aansprakelijkheid.
Gastspreker:
 • Jurist Tom Cromphout, Studiedienst PROTECT nv

PRAKTISCH

Data de opleiding bestaat uit 3 sessies: di 26 april & 3 - 10 mei
Tijdstip telkens van 9u00 tot 10u30
Medium webinar
Genodigden exclusief voor PROTECT verzekerden met PAS dienstverlening en hun gekende medewerkers
Deelnameprijs de PAS Academy opleidingen zitten vervat in je PAS dienstverlening, je hoeft dus niets extra te betalen.
Inschrijven Teken hier in
Meer info@protect.be of T. 02 411 41 14

Met je PAS dienstverlening kan jij als PROTECT verzekerde, en je bij ons gekende kantoormedewerkers, zonder bijkomende bijdrage de opleidingen van de PAS Academy bijwonen. Meer info over de PAS dienstverlening

0
0
0
s2sdefault

Praktische invulling van bouwakoestiek van een woongebouw

webinar – do 17 & 24 maart 2022- telkens van 13u00 tot 15u00

Akoestisch comfort wint iedere dag aan belang. In een samenleving waar we steeds dichter bij elkaar wonen en meergezinswoningen in de lift zitten, blijft bouwakoestiek een ware uitdaging. Het is dan ook uitermate belangrijk reeds vanaf je ontwerp van dit type woongebouwen aan de opgelegde Belgische akoestische eisen te voldoen.

Deze opleiding formuleert wat de akoestische norm voor jou als ontwerper betekent en waartoe jij je moet verbinden. Aanvullend worden de verschillende onderdelen opgelijst die een rechtstreekse impact hebben op de bouwakoestiek van een woongebouw.
Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden krijg je inkijk in enkele schadegevallen.

Programma

Deel 1: Betekenis van de akoestische norm voor de ontwerper

 • Welke zijn de huidige akoestische eisen van een woongebouw?
 • Wat heeft de herziening van de akoestische norm NBN S01-400-1 voor woongebouwen in petto?
 • Waartoe moet je je als ontwerper verbinden?
 • Veel gemaakte fouten en verwarringen.

Deel 2: Welke is de impact van de verschillende onderdelen van een woongebouw op de akoestiek?

 • Opbouw van een wand
 • Opbouw en Afwerking van de vloer
 • Gevelopbouw en integratie van roosters

Gastsprekers:

 • Prof. Dr. Ir. Marcelo Blasco
 • Jurist Nathalie Heymans, afdelingshoofd schade PROTECT nv

PRAKTISCH

Data de opleiding bestaat uit 2 sessies: do 17 & do 24 maart 2022
Tijdstip telkens van 13u00 tot 15u00
Medium webinar
Genodigden exclusief voor PROTECT verzekerden met PAS dienstverlening en hun gekende medewerkers
Deelnameprijs de PAS Academy opleidingen zitten vervat in je PAS dienstverlening, je hoeft dus niets extra te betalen.
Inschrijven Teken hier in
Meer info info@protect.be of T. 02 411 41 14

Met je PAS dienstverlening kan jij als PROTECT verzekerde, en je bij ons gekende kantoormedewerkers, zonder bijkomende bijdrage de opleidingen van de PAS Academy bijwonen.
Meer info over de PAS dienstverlening

0
0
0
s2sdefault