PROTECT30 - Attest tienjarige aansprakelijkheid verkeerd ingevuld. Wat nu?

by ingrid
De wet-Peeters-Borsus verplicht je je tienjarige aansprakelijkheid voor woningbouw te verzekeren. Art. 19/2 voorziet dat de verzekeraar over een rist administratieve gegevens moet beschikken om het verzekeringsattest te kunnen opmaken. De wet voorziet tevens dat de verzekeraar alle attesten moet opslaan in een centrale database (Datassur), die geen correcties toelaat. Het is dus van groot belang dat je ons alle gegevens bezorgt én dat ze correct zijn.
Lees meer
0
0
0
s2sdefault

PROTECT30 - Een terugblik in 4 rondetafelgesprekken - Paul Lievevrouw

by ingrid

30 jaar architectuur en verzekeringen

30 jaar al staan we aan de zijde van architecten. In die tijd is het vak sterk geëvolueerd, en wij evolueerden mee. Voor PROTECT 30 spraken we met vier architecten die er 30 jaar geleden ook al bij waren. Vier klanten van het eerste uur. Hoe kijken zij terug op hun loopbaan, welke mijlpalen springen er voor hen uit en is hun visie op verzekeringen veranderd?
Lees Meer
0
0
0
s2sdefault

PROTECT30 - Een terugblik in 4 rondetafelgesprekken - Philippe Van Goethem

by ingrid

30 jaar architectuur en verzekeringen

30 jaar al staan we aan de zijde van architecten. In die tijd is het vak sterk geëvolueerd, en wij evolueerden mee. Voor PROTECT 30 spraken we met vier architecten die er 30 jaar geleden ook al bij waren. Vier klanten van het eerste uur. Hoe kijken zij terug op hun loopbaan, welke mijlpalen springen er voor hen uit en is hun visie op verzekeringen veranderd?
Lees Meer
0
0
0
s2sdefault

PROTECT30 - Een terugblik in 4 rondetafelgesprekken - Jo Verstraete van Aiko

by ingrid

30 jaar architectuur en verzekeringen

30 jaar al staan we aan de zijde van architecten. In die tijd is het vak sterk geëvolueerd, en wij evolueerden mee. Voor PROTECT 30 spraken we met vier architecten die er 30 jaar geleden ook al bij waren. Vier klanten van het eerste uur. Hoe kijken zij terug op hun loopbaan, welke mijlpalen springen er voor hen uit en is hun visie op verzekeringen veranderd?
Lees Meer
0
0
0
s2sdefault

PROTECT30 - Een terugblik in 4 rondetafelgesprekken - Bruno D'hondt

by ingrid

30 jaar architectuur en verzekeringen

30 jaar al staan we aan de zijde van architecten. In die tijd is het vak sterk geëvolueerd, en wij evolueerden mee. Voor PROTECT 30 spraken we met vier architecten die er 30 jaar geleden ook al bij waren. Vier klanten van het eerste uur. Hoe kijken zij terug op hun loopbaan, welke mijlpalen springen er voor hen uit en is hun visie op verzekeringen veranderd?
Lees Meer
0
0
0
s2sdefault

PROTECT30 - Een terugblik in 4 rondetafelgesprekken

by ingrid

30 jaar architectuur en verzekeringen

30 jaar al staan we aan de zijde van architecten. In die tijd is het vak sterk geëvolueerd, en wij evolueerden mee. Voor PROTECT 30 spraken we met vier architecten die er 30 jaar geleden ook al bij waren. Vier klanten van het eerste uur. Hoe kijken zij terug op hun loopbaan, welke mijlpalen springen er voor hen uit en is hun visie op verzekeringen veranderd?
Lees Meer
0
0
0
s2sdefault

PROTECT30 - Protect voorziet een stappenplan bij de opmaak van een gunningsverslag voor een overheidsopdracht

by ingrid

Sinds 2004 verleent Protect haar verzekerden juridisch advies bij de opmaak van gunningsverslagen van offertes bij overheidsopdrachten. De aanleiding hiertoe was indertijd het verhoogd aantal gevallen van verantwoordelijkheid van ontwerpers gesteund op een foutief juridisch advies in het door hen opgemaakte gunningsverslag. Protect nam toen de beslissing haar verzekerden hierin bij te staan en in het kader van die ondersteuning bieden wij nu ook een stappenplan aan voor de opmaak van dit verslag.

Lees meer
0
0
0
s2sdefault

De toepassing van de Wet Peeters op zelfbouwers

by ingrid

Zoals intussen genoegzaam gekend verplicht de wet van 31 mei 2017 (de wet-Peeters) aannemers, architecten en andere dienstverleners om hun tienjarige aansprakelijkheid te verzekeren voor woningbouwprojecten in België waarvoor na 30 juni 2018 een definitieve vergunning werd bekomen.

Lees meer
0
0
0
s2sdefault

Kan je in tijden van corona je controleplicht blijven uitoefenen of niet?

by Jelle
Beste klant,
 
Sinds enkele dagen wordt ook Protect geconfronteerd met vragen van verzekerden over de impact van het coronavirus op hun werkzaamheden en hun verplichtingen tegenover de opdrachtgever. Volgens onze interpretatie is de voortzetting van de activiteiten nog steeds mogelijk mits het respecteren van de richtlijnen uitgevaardigd door de overheid. De situatie evolueert dagelijks.
Lees meer
0
0
0
s2sdefault

Polis Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid in abonnementsformule

by Jelle

Voor architecten die op zelfstandige basis hun beroep uitoefenen en meerdere opdrachten per jaar afwerken, is een polis Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid in abonnementsformule een betere keuze dan een polis Enige Werf. Die polis kan je bovendien aanvullen met een dekking ‘rechtsbijstand’ en ‘persoonlijke ongevallen’.

Lees meer
0
0
0
s2sdefault

De Maatschap staat de vernieuwde regelgeving een vormvrije samenwerking tussen ontwerpers in de weg ?

by Jelle

De context en historiek

Regelmatig stellen wij vast dat ontwerpers, op eigen initiatief of omdat dit gevraagd dan wel opgelegd wordt door een potentiële opdrachtgever, zich verenigen en samen een opdracht uitvoeren.

Zeker wanneer het gaat om een sporadische samenwerking, zullen zij hiervoor meestal geen vennootschap met rechtspersoonlijkheid oprichten (zoals een bvba, nu bv), maar stappen zij voor deze tijdelijke samenwerking in een ‘combinatie zonder rechtspersoonlijkheid’, een ‘tijdelijke vereniging’, een ‘bouwteam’, een ‘maatschap’, een ‘feitelijke vereniging’, ...

Lees meer
0
0
0
s2sdefault

Goed verzekerd met wet-Peeters I en II

by Jelle

Jarenlang waren architecten correct verzekerd door de wet-Laruelle. Maar omdat andere bouwpartners niet verplicht waren zich te verzekeren, was er sprake van discriminatie. In plaats van die verzekeringsplicht uit te breiden, besliste de wetgever om de wet-Laruelle gedeeltelijk af te schaffen en te vervangen door twee nieuwe. Vandaag stellen we vast dat veel architecten worstelen met de complexiteit van de tweevoudige wet. We legden onze vragen voor aan Rebecca Ramboer, CEO van verzekeraar Protect.

Lees meer
0
0
0
s2sdefault

Welke aannemers worden geviseerd door de wet van 31 mei 2017 (wet-Peeters) en moeten een verzekeringsattest kunnen voorleggen?

by Jelle

Over de concrete aannemers die onder toepassing van de wet vallen, is de wet zelf niet duidelijk.

Als aannemer definieert de wet in artikel 2,1° “iedere natuurlijke of rechtspersoon, die zich er toe verbindt om voor rekening van een ander en tegen rechtstreekse of onrechtstreekse vergoeding, in volledige onafhankelijkheid maar zonder vertegenwoordigingsbevoegdheid, een bepaald onroerend werk op woningen die in België gelegen zijn te verrichten waarvoor de tussenkomst van een architect verplicht is krachtens artikel 4 van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect.”

Lees meer
0
0
0
s2sdefault

De aanvaarding van zichtbare gebreken door de oplevering en de aansprakelijkheid van de architect na de aanvaarding van zijn dienstenopdracht

by Jelle

Stel: je vermeldt een bepaald gebrek niet in een proces-verbaal van voorlopige of definitieve oplevering. Zal dit gebrek naderhand dan automatisch als een verborgen gebrek worden aanzien? Het antwoord is ‘neen’. Zo een gebrek kan na de aanvaarding wel degelijk als een zichtbaar gebrek worden beschouwd, ook al werd het niet als dusdanig vermeld in het proces-verbaal. Het Gentse Hof van Beroep bevestigde dit in een arrest van 7 september 2018 (onuitg.).

Lees meer
0
0
0
s2sdefault