ABR-verzekering

We hoeven je niet te vertellen hoe complex en risicovol bouwen kan zijn: je wordt geconfronteerd met verschillende partijen, nieuwe wetten en normen, onvoorspelbare weersomstandigheden, ... en bovendien is bouwen ook technisch geen eenvoudige zaak. Daardoor is het bij schade niet altijd even gemakkelijk om de precieze oorzaak of aansprakelijke partij(en) aan te duiden, wat vaak leidt tot lange en dure juridische procedures. Als het gebouw nog niet voltooid is, wordt de situatie vaak nog moeilijker door een stilliggende werf en extra kosten.

De ABR-verzekering (Alle Bouwplaatsrisico's) biedt hier soelaas: deze formule verzekert alle partijen in één polis. Op die manier ben je zeker van een vergoeding en is er geen discussie over de verdeling ervan.

De info-folder “Als opdrachtgever zorgeloos (ver)bouwen” licht je gevat en aan de hand van voorbeelden toe waarom je vóór je gaat (ver)bouwen best een bouwverzekering op maat afsluit.

INFO-FOLDER ONLINE OFFERTE ALGEMENE VOORWAARDEN IPID Fiche

Wie is de verzekeringnemer en wie is verzekerd?

  • Verzekerd: alle bouwpartijen (bouwheer, aannemers, architect, ingenieurs, veiligheidscoördinatoren)
  • Verzekeringnemer: raadzaam dat de bouwheer de polis afsluit (zo heeft hij de polis in handen en is hij zeker dat die op maat is van het gebouw dat hij voor ogen heeft), maar ook de aannemer kan dit doen.

Wat is verzekerd?

Afdeling 1: Materiële beschadigingen aan het bouwwerk zelf
Bij schade in afdeling 1 wordt niet gezocht naar de aansprakelijke partij, waardoor de schade vrij snel wordt geregeld en de werken snel kunnen worden voortgezet.

  • Schade t.g.v. overmacht (onweer, overstroming, storm…)
  • Schade t.g.v. brand en ontploffing
  • Gekwalificeerde diefstal of vandalisme
  • Steeds voorziene uitbreidingen: waarborg uitgebreid onderhoud, foutief gedeelte* en afbraak- en opruimingskosten
  • Mogelijke uitbreiding: bestaand goed*

Afdeling 2: Schade aan derden t.g.v. de werken
Afdeling 2 waarborgt het herstel van de schade aan derden t.g.v. de verzekerde werken.

  • Huis van de buren verzakt wanneer aannemer funderingen uitgraaft
  • Een kraan valt om en beschadigt de woning van de buurman
  • Mogelijke uitbreidingen: gekruiste aansprakelijkheid, burenhinder art. 544 B.W.

*Ter info:
Een foutief gedeelte is een optionele uitbreiding die wij steeds voorzien in onze voorwaarden, wat betekent dat zowel de gevolgschade van een gebrek in het materiaal of een reken- of conceptiefout mee verzekerd wordt als de schade aan het materiaal zelf.
Bijvoorbeeld: Een ingenieur maakt een rekenfout in de dimensionering van een steunbalk. De balk buigt abnormaal door en vertoont barsten. De gevolgschade (eventuele schade aan wanden, vloer en dergelijke meer) is standaard verzekerd in de polis ABR als de ontwerper als verzekerde is opgenomen. Opdat ook de schade aan de steunbalk zelf gewaarborgd zou zijn, moet een uitbreiding "faulty part" (foutief gedeelte) voorzien zijn in de polis ABR.

Een bestaand goed is zoals de naam doet vermoeden een goed dat reeds bestond voor de aanvang van de werken. Het gaat hier over gebouwen, die eigendom zijn van de bouwheer, waarin (bij renovatie), waaraan (bij uitbreiding) of waarnaast wordt gewerkt in het kader van de verzekerde werf.  
Bijvoorbeeld: een appartementsgebouw, tuinhuis, of een reeds operationeel bedrijfsgebouw op het terrein van de bouwheer.  

Voor welke periode ben je verzekerd?

De bouw-montage-testtermijn start bij de aanvang van de werken en eindigt bij de voorlopige oplevering, ingebruikname of inbedrijfstelling van het werk. Na de voorlopige oplevering gaat de onderhoudstermijn in (beperkt onderhoud of uitgebreid onderhoud van respectievelijk 12 of 24 maanden). Vanwege de verzekerde periode is het belangrijk de verzekering af te sluiten voor de start van de werken.

Wat is het verzekerd bedrag?

Dit is de som van alle aannemingscontracten, inclusief de erelonen, alsook de niet-recupereerbare btw, en wordt voorlopig vastgesteld bij het afsluiten van de polis.

ONLINE OFFERTE ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Meer weten over het nieuwe ABR-BA10 aannemers-combipakket >