NIEUWE WET BETALINGSACHTERSTAND BIJ CONSUMENTEN VAN TOEPASSING PROTECT

Voorbeeld overeenkomst architect-opdrachtgever aangepast

Sinds 1 september 2023 is de nieuwe Wet Betalingsachterstand bij consumenten van toepassing. Deze Wet (de Wet van 4 mei 2023 houdende invoeging van boek XIX “Schulden van de consument” in het Wetboek van economisch recht - B.S. 23 mei 2023) legt ondernemingen bepaalde regels en beperkingen op bij de invordering van een onbetaalde factuur door een consument.

Gezien ook architecten en andere dienstverleners in de bouw worden beschouwd als ondernemingen, is deze Wet ook van toepassing in de relatie tussen de ontwerper en de bouwheer-consument.

De belangrijkste gevolgen van deze Wet zijn dat er bij niet-betaling een kosteloze eerste herinnering moet worden gestuurd die de consument een bijkomende termijn van 14 dagen geeft om de factuur te voldoen enerzijds en dat de intresten en schadebedingen bij niet-betaling worden beperkt anderzijds.

Als PROTECT verzekerde kan je het volledige artikel “TIP 21_Nieuwe wet betalingsachterstand bij consumenten van toepassing” terugvinden in MyProtect onder “Mijn Kennisbib” onder map “10. Tips en Artikels”.

Het aangepaste document “voorbeeld overeenkomst architect-opdrachtgever september 2023” volgens de nieuwe regelgeving kan je terugvinden in MyProtect onder “Mijn kennisbib” van onder de map “01. Modelcontracten”.