Collectieve polis ongevallen A24+

Frequente verplaatsingen en werfbezoeken houden steeds een ongevallenrisico in. Zijn je zelfstandige medewerkers hier voldoende voor verzekerd? De collectieve ongevallenpolis A24+ waarborgt de compensatie van inkomensverlies bij ongevallen die hen overkomen tijdens en door de beroepsactiviteit in opdracht van de vennootschap. Ook de ongevallen die gebeuren op weg van en naar huis en de werf zijn gewaarborgd. De polis bezorgt je een gerust gevoel en kan een extra middel zijn om je medewerkers aan je kantoor te binden.

PDF OFFERTE DEEL 1 PDF OFFERTE DEEL 2 ALGEMENE VOORWAARDEN IPID fiche

Wie is de verzekeringnemer en wie is verzekerd?

  • Verzekeringnemer: architectenvennootschap, interieurarchitecten, veiligheidscoördinatoren, experten, landmeters, ingenieurs, landschapsarchitecten, ...
  • Verzekerden: zelfstandige medewerkers en stagiairs indien zij optreden in naam en voor rekening van de verzekeringnemer

Wat is verzekerd?

De polis voorziet in een uitkering in geval van tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid en overlijden en waarborgt een vooraf gekozen jaarbasisbezoldiging, vrij te kiezen per medewerker. Dit bedrag bepaalt zowel de uitkeringen in geval van ongeschiktheid als de jaarlijks te betalen premie.

Wat zijn de uitkeringen bij een ongeval?

  • Tijdelijke ongeschiktheid: dagelijkse vergoeding
  • Blijvende ongeschiktheid: éénmalig kapitaal
  • Overlijden: indien gewenst éénmalig kapitaal

Wat is de wachttijd?

5 dagen.

Wat is de tarificatie?

De jaarpremie wordt bepaald op 1,5% van de gekozen jaarbasisbezoldiging.

PDF OFFERTE DEEL 1 PDF OFFERTE DEEL 2 ALGEMENE VOORWAARDEN IPID fiche