HET GEBRUIK VAN EEN DRONE IN HET KADER VAN PROFESSIONELE ACTIVITEITEN

Zogenaamde UAS of “Unmanned Aerial Systems”, beter bekend als drones worden meer en meer ingezet in de bouwsector ter ondersteuning van deprofessionele activiteiten.

Wanneer je een drone gebruikt bijvoorbeeld voor een werfinspectie of opvolging, moet je weliswaar rekening houden met welbepaalde regels. In het artikel "Het gebruik van een drone i.k.v. professionele activiteiten" zetten we de principes even kort voor je op een rij, en gaan we inzonderheid in op de wettelijke verzekeringsplicht.

Klik hier om het artikel te raadplegen