Andere bouwprofessionals

Geen architect, maar wel op zoek naar een verzekering? Speciaal voor een aantal professionals hebben wij enkele polissen op maat ontworpen met speciale waarborgen in functie van hun behoeften.

Ben je aannemer? Klik dan hier om te zien welke verzekeringen we aanbieden voor jou.

Ben je een andere bouwprofessional? Wij bieden ook verzekeringen aan voor de volgende vrije beroepen:

Bij de uitoefening van je beroep loop je een aantal risico's. Gelukkig hoef je niet zelf in te staan voor de financiële gevolgen hiervan. De polis beroepsaansprakelijkheid voor energiedeskundigen dekt zowel de activiteiten als EPB-verslaggever in Vlaanderen, als het opstellen van energieprestatiecertificaten of het uitvoeren van energieaudits van gebouwen. Ook je EPB-activiteiten in de andere gewesten kunnen in deze polis worden opgenomen.

Online offerte PDF offerte Algemene voorwaarden

Wie is verzekerd?

 • Jij als EPB-verslaggever (Vlaanderen), EPB-verantwoordelijke (Wallonië), EPB-adviseur (Brussel), uitvoerder van energieaudits van gebouwen
 • Jouw (zelfstandige) stagiairs en medewerkers

Wat is verzekerd?

 • De geldelijke gevolgen van je bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid in het kader van de uitoefening van je beroep (de polis zal tussenkomen wanneer er door jouw fout schade werd veroorzaakt aan derden)
 • De verdedigingskosten (technische en juridische bijstand)

Hoe verlopen de aangifte en tarificatie?

 • Voorlopige premie in het begin van het jaar, afrekening o.b.v. aangifte via My Protect

Als ingenieur ben je je er ongetwijfeld van bewust dat je beroep een aantal risico's met zich meebrengt. Dankzij de polis beroepsaansprakelijkheid hoef je de financiële gevolgen van die risico's gelukkig niet zelf te dragen.

ONLINE OFFERTE PDF offerte Algemene voorwaarden

Wie is verzekerd?

 • Jij als raadgevend ingenieur
 • Jouw (zelfstandige) stagiairs en medewerkers

Wat is verzekerd?

 • De geldelijke gevolgen van je bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid in het kader van de uitoefening van je beroep (de polis zal tussenkomen wanneer er door jouw fout schade werd veroorzaakt aan derden)
 • De verdedigingskosten (technische en juridische bijstand)

Hoe verlopen de aangifte en tarificatie?

 • Voorlopige premie in het begin van het jaar, afrekening o.b.v. aangifte via My Protect

Je weet als geen ander dat kleine fouten enorme financiële gevolgen kunnen hebben. De polis beroepsaansprakelijkheid voor interieurarchitecten beschermt je tegen dergelijke risico's.

Online offerte PDF offerte Algemene voorwaarden

Wie is verzekerd?

 • Jij als interieurarchitect
 • Jouw (zelfstandige) stagiairs en medewerkers

Wat is verzekerd?

 • De geldelijke gevolgen van je bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid in het kader van de uitoefening van je beroep (de polis zal tussenkomen wanneer er door jouw fout schade werd veroorzaakt aan derden)
 • De verdedigingskosten (technische en juridische bijstand)

De polis is bestemd voor interieurarchitecten die het concept en/of de controle op de werken in het kader van hun opdracht wensen te verzekeren. De uitvoering van werken of de koop/verkoop van goederen wordt uitgesloten.

Hoe verlopen de aangifte en tarificatie?

 • Voorlopige premie in het begin van het jaar, afrekening o.b.v. aangifte via My Protect

Als landmeter-expert ben je door het KB van 15 december 2005 verplicht om een verzekering af te sluiten die je beroepsaansprakelijkheid dekt. De polis burgerlijke aansprakelijkheid van Protect is volledig aangepast aan die wettelijke vereisten.

Online offerte PDF offerte Algemene voorwaarden

Wie is verzekerd?

 • Jij als beëdigd landmeter (in persoonlijke naam of je vennootschap)
 • Jouw personeel, stagiairs en andere medewerkers

Wat is verzekerd?

 • De geldelijke gevolgen van je beroepsaansprakelijkheid in het kader van de uitoefening van je beroep (de polis zal tussenkomen wanneer er door jouw fout schade werd veroorzaakt aan derden)
 • De verdedigingskosten (technische en juridische bijstand)

Hoe verlopen de aangifte en tarificatie?

 • Voorlopige premie in het begin van het jaar, afrekening o.b.v. aangifte via My Protect

Je weet als geen ander dat er soms onverwachts fouten kunnen gebeuren met enorme financiële gevolgen. De polis burgerlijke aansprakelijkheid voor landschapsarchitecten beschermt je tegen dergelijke risico's.

Online offerte PDF offerte Algemene voorwaarden

Wie is verzekerd?

 • Jij als landschapsarchitect
 • Jouw (zelfstandige) stagiairs en medewerkers

Wat is verzekerd?

 • De geldelijke gevolgen van je bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid in het kader van de uitoefening van je beroep (de polis zal tussenkomen wanneer er door jouw fout schade werd veroorzaakt aan derden)
 • De verdedigingskosten (technische en juridische bijstand)

De polis is bestemd voor landschapsarchitecten die het concept en/of de controle op de werken in het kader van hun opdracht wensen te verzekeren. De uitvoering van werken of de verkoop van goederen wordt uitgesloten.

Hoe verlopen de aangifte en tarificatie?

Voorlopige premie in het begin van het jaar, afrekening o.b.v. aangifte via My Protect

Deze polis verzekert o.a. de volgende activiteiten of beroepen: bodemsaneringsdeskundigen, milieueffectenrapport-deskundigen, milieucoördinatoren, milieu-audits, indienen milieuvergunningsaanvragen, opmaken mestbankaangiftes... Zowel de verzekerde activiteiten als de gewaarborgde kapitalen worden op maat aangeboden.

Online offerte PDF offerte interne milieucoördinator PDF offerte externe milieucoördinator

 

Algemene voorwaarden milieudeskundigen

Algemene voorwaarden interne milieucoördinatoren

Algemene voorwaarden rechtsbijstand milieucoördinatoren

Wie is verzekerd?

 • De interne en externe milieucoördinator
 • De werkgever van de interne milieucoördinator
 • De andere milieudeskundigen

Wat is verzekerd?

 • De geldelijke gevolgen van je beroepsaansprakelijkheid in het kader van de uitoefening van je beroep (de polis zal tussenkomen wanneer er door jouw fout schade werd veroorzaakt aan derden).
 • Voor de externe milieucoördinator en andere milieudeskundigen is ook de bedrijfsaansprakelijkheid verzekerd.
 • De verdedigingskosten (technische en juridische bijstand)

Hoe verlopen de aangifte en tarificatie?

 • Interne milieucoördinatoren: jaarlijkse forfaitaire premie i.f.v. de gewaarborgde kapitalen, de activiteit en omzet van de onderneming en het type milieucoördinator
 • Externe milieucoördinatoren en andere milieudeskundigen: voorlopige premie in het begin van het jaar en afrekening o.b.v. je jaarlijkse erelonen op het einde van het jaar

Als veiligheidscoördinator ben je door het KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen verplicht om een verzekering af te sluiten die je beroepsaansprakelijkheid dekt. De polis burgerlijke aansprakelijkheid van Protect is volledig aangepast aan die wettelijke vereisten.

Online offerte PDF offerte Algemene voorwaarden

Wie is verzekerd?

 • Jij als veiligheidscoördinator
 • Je (zelfstandige) stagiairs en medewerkers

De polis is bestemd voor veiligheidscoördinatoren ontwerp en verwezenlijking (zelfstandigen of werknemers) zoals bepaald in de wet van 4/8/1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en haar uitvoeringsbesluiten.

Wat is verzekerd?

 • De geldelijke gevolgen van je bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid in het kader van de uitoefening van je beroep (de polis zal tussenkomen wanneer er door jouw fout schade werd veroorzaakt aan derden)
 • De verdedigingskosten (technische en juridische bijstand)

Hoe verlopen de aangifte en tarificatie?

Voorlopige premie in het begin van het jaar, afrekening o.b.v. aangifte via My Protect