Decennale Frankrijk

Decennale verzekering voor projecten in FrankrijkBelgische aannemers die over de grens in Frankrijk opdrachten wensen uit
te voeren, stoten net als de Belgische architecten, voor hun verzekeringen
op het complexe wettelijke kader van de "loi Spinetta" en de "Code des assurances".
Anderzijds stellen de Franse verzekeringsmaatschappijen zeer hoge eisen
aan de Belgische aannemers waardoor het voor hen zeer moeilijk zoniet
onmogelijk is om een verzekering in Frankrijk af te sluiten.

Tot op heden zijn er ook geen Belgische verzekeraars die dit risico
onderschrijven waardoor de meeste Belgische aannemers aldus in de kou
blijven staan en beperkt worden in hun exportmogelijkheden.
Met deze polis biedt Protect een oplossing aan voor de verplichte verzekering
van de decennale aansprakelijkheid van de aannemer die conform is met
de Franse regelgevingen.

Decennale verzekering voor projecten in Frankrijk1. WIE IS DE VERZEKERINGNEMER EN WIE IS VERZEKERD?

 • Verzekeringnemer en verzekerde: de Belgische aannemer of onderaannemer die in Frankrijk werken uitvoert waarop een tienjarige aansprakelijkheid rust.


2. WAT IS VERZEKERD? 

 • BASISWAARBORGEN:

Deze verzekering waarborgt per project de wettelijk te verzekeren decennale aansprakelijkheid van de aannemer (of de onderaannemer wanneer ook op hem een verzekeringsplicht rust).

In de hoofdwaarborg worden de herstel - of vervangkosten van de werken van de verzekerde aannemer gewaarborgd die vallen onder de verzekeringsplicht cfr. de art 1792 en 1792-2 van de "Code Civil".

 • BIJKOMENDE WAARBORGEN:

De verzekeringsnemer kan opteren om de volgende bijkomende waarborgen te verzekeren:

  • de garantie van het goed functioneren van de technische uitrusting (art. 1792-3 van de Code Civil-), zoals verwarming en sanitair, gedurende een termijn van 2 jaar vanaf de oplevering van het werk
  • schade aan het bestaand goed
  • de immateriële gevolgschade

3. VERZEKERD BEDRAG

De polis waarborgt het totaal van de herstelkosten.
Voor gebouwen die niet bestemd zijn voor woondoeleinden is het gewaarbord kapitaal gelijk aan de bouwkost.


4. TECHNISCHE CONTROLE

Afhankelijk van de aard en de grootte van de werken is aan de decennale verzekering steeds een controle verbonden. Deze wordt door een erkend extern controlebureau uitgevoerd en de kostprijs ervan is ten laste van de verzekeringnemer. 


5. VERZEKERINGSTERMIJN

De polis waarborgt alle eisen tot schadevergoeding die ingesteld worden binnen een termijn van 10 jaar vanaf de oplevering van de werken en die betrekking hebben op gebreken die na die oplevering opgemerkt worden.


6. TARIFICATIE

De kostprijs is afhankelijk van de aard en de waarde van de te verzekeren werken.

 

Algemene voorwaarden

Decennale verzekering voor projecten in Frankrijk

 

 • Een polis via een Belgische verzekeraar die volledig conform is met de Franse wetgeving
 • Kwaliteitsgarantie door een technische controle

Decennale verzekering voor projecten in Frankrijk

Decennale verzekering voor projecten in FrankrijkWenst u een offerte? Vul dan het verzekeringsvoorstel en bijlage 1 in en mail dit naar info@protect.be.

Wanneer het uw eerste aanvraag betreft hebben wij nog bijkomende informatie nodig om een offerte te kunnen uitbrengen.
Neem daarom best eerst contact op met Protect.

U krijgt binnen de 5 werkdagen ons antwoord.