Burgerlijke aansprakelijkheid

Polis burgerlijke aansprakelijkheid architect

 

 

Als architect bent u door de wet Laruelle van 15 februari 2006 verplicht om een
beroepsverzekering af te sluiten die uw burgerlijke aansprakelijkheid met inbegrip
van uw tienjarige aansprakelijkheid verzekert. De polis burgerlijke aansprakelijkheid
van Protect voldoet minstens aan die wettelijke vereisten en biedt u nog veel meer.

 

Eénmalig project? Klik hier voor meer info.

Rechtsbijstand nodig? Klik hier voor meer info.

Polis burgerlijke aansprakelijkheid architect1. WIE IS VERZEKERD?

 • U als architect in persoonlijke naam of uw architectenvennootschap
 • Alle bedienden, aangestelden, zelfstandige medewerkers en stagiairs

 

2. WAT IS VERZEKERD?

De polis verzekert de geldelijke gevolgen van uw burgerlijke aansprakelijkheid die u als architect draagt in het kader van de uitoefening van uw beroep en zal tussenkomen wanneer door uw fout, schade werd veroorzaakt aan derden. De verdedigingskosten (technische en juridische bijstand) zijn eveneens gewaarborgd.

 

3. BASISWAARBORGEN: de minimumvereiste conform de wet Laruelle 15 februari 2006

 • Lichamelijke letsels: 1.500.000 EUR per schadegeval (index CPI 106,26)
 • Materiële en immateriële schade vermengd: 500.000 EUR per schadegeval (index Abex 648)
 • Toevertrouwd goed: 10.000 EUR per schadegeval (index Abex 648)
 • Reddingskosten: 495.787,05 EUR (index CPI 113,77)
 • Intresten en kosten: 495.787,05 EUR (index CPI 113,77)
 • Op uw vraag kan Protect hogere kapitalen aanbieden.

 

4. BASISVRIJSTELLING

 • Tot 5 jaar na afstuderen: 10 % van de uitgaven (minimum 250 EUR en maximum 2.500 EUR) (index Abex 648)
 • Nadien: 20 % van de uitgaven (minimum 500 EUR en maximum 5.000 EUR) (index Abex 648)
 • Verdedigingskosten: geen vrijstelling wanneer u geen aansprakelijkheid draagt.
 • Bij hogere vrijstelling is een premiekorting mogelijk.

 

5. AANGIFTE EN TARIFICATIE

 • Voorlopige premie in het begin van het jaar en afrekening op basis van uw aangifte via ons efficiënt digitaal aangiftesysteem met archiefmogelijkheid via My Protect
 • Lagere minimumpremie voor jonge architecten (verlaagde minimumpremies vanaf 125 EUR, te verhogen met taksen en kosten (+/- 15%)

 

Algemene voorwaarden

Polis burgerlijke aansprakelijkheid architect

 

 

 • Wij voorzien geen standaard premievoet, maar een berekeningsmethode op maat van uw bureau.
  (Grotere kantoren met een goede schaderatio betalen procentueel minder dan een kleiner kantoor met veel schades)
 • U krijgt gratis juridische assistentie door gespecialiseerde juristen.
 • Wij geven op uw vraag een accuraat en snel nazicht van uw contract met de bouwheer.
 • U kunt ook uw buitenlandse projecten in uw polis laten meeverzekeren.
 • U kunt u laten verzekeren aan hogere kapitalen ofwel in uw jaarpolis ofwel via een afzonderlijke polis Enige Werf.
 • U kunt afzonderlijke premievoeten laten opnemen voor uw beroepsactiviteiten die minder risicovol zijn (bv. interieurarchitectuur, adviezen zonder uitvoering).
 • Uw aanbestedingsadviezen zijn gewaarborgd voor de volle dekking na een gratis advies door Protect (u hoeft zelf geen advocaat te bekostigen).

 

Protect diensten

Polis burgerlijke aansprakelijkheid architect

Polis burgerlijke aansprakelijkheid architectWenst u een offerte? Vul dan het formulier hiernaast in via de oranje knop "vraag hier uw offerte op".
U krijgt binnen de 5 werkdagen ons antwoord.
 

Eventueel kunt u ook per post offerte aanvragen via het pdf-formulier.