Steun Niche - jonge Belgische architectuur

Protect steunde het project Niche in Bozar – een podium voor jonge Belgische architectuur

 

Protect ondersteunde een 3-tal jaar de reeks NICHE in de BOZAR in Brussel. Ondertussen werd dit initiatief on hold gezet.

NICHE was een reeks van microtentoonstellingen en lezingen van de afdeling BOZAR ARCHITECTURE, die de jonge generatie van beloftevolle Belgische architecten in de kijker plaatste. Het doel van dit project lag dus volledig in lijn met de visie en missie van Protect, namelijk het willen beschermen maar ook ondersteunen van ontwerpers.
Ieder jaar verkoos de jury van NICHE een vijftal jonge architectenkantoren, op basis van een opmerkelijke verwezenlijking. Deze architecten kregen de gelegenheid om een lezing te geven en om hun project in maquettevorm voor te stellen. De maquettes van de vijf architectenbureaus vormden samen een minitentoonstelling, die plaatsvond in de wandelgangen rond de Henry Le Bœufzaal in het Paleis voor Schone Kunsten.

 

cover Niche Bulk Architecten 2010               cover Niche NoA Architecten 2010               cover Niche B612 Associates 2011