Milieubewust

Wij besteden bij Protect aandacht aan het milieu en energiezuinige oplossingen.

Wij streven er tevens naar om zuiniger om te gaan met het verbruik van papieren en werken sinds juni 2012 dan ook paperless.

Daarnaast trachten wij onze verzekerden en makelaars ook meer en meer via email te laten werken met Protect.

Zo kunnen verzekerden via het privaat klantenluik van Protect reeds de volgende zaken digitaal uitvoeren:

  • het downloaden van hun verzekeringsattesten
  • het invullen van de jaarlijkse aangifte voor bouwplaatsen en honoraria

Bovendien sturen wij heel wat communicaties digitaal, zoals:

  • de herinneringen voor niet betaalde premies en niet ingediende aangiftes per e-mail
  • het overmaken van algemene polisvoorwaarden,... via de website
  • het raadplegen van vervaldagberichten via Zoomit

Ook bij de aankoop van onze bedrijfswagens leggen wij de medewerkers enkele normen voor waaraan de wagen moet voldoen.