Beroepsaansprakelijkheid veiligheidscoördinator

Als veiligheidscoördinator ben je door het KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen verplicht om een verzekering af te sluiten die je beroepsaansprakelijkheid dekt. De polis burgerlijke aansprakelijkheid van Protect is volledig aangepast aan die wettelijke vereisten.

Online offerte PDF offerte Algemene voorwaarden

Wie is verzekerd?

  • Jij als veiligheidscoördinator
  • Je (zelfstandige) stagiairs en medewerkers

De polis is bestemd voor veiligheidscoördinatoren ontwerp en verwezenlijking (zelfstandigen of werknemers) zoals bepaald in de wet van 4/8/1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en haar uitvoeringsbesluiten.

Wat is verzekerd?

  • De geldelijke gevolgen van je bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid in het kader van de uitoefening van je beroep (de polis zal tussenkomen wanneer er door jouw fout schade werd veroorzaakt aan derden)
  • De verdedigingskosten (technische en juridische bijstand)

Hoe verlopen de aangifte en tarificatie?

Voorlopige premie in het begin van het jaar, afrekening o.b.v. aangifte via My Protect