ABR-polis en decennale polis: samen beter en voordeliger beschermd

Dimension, januari 2017 14 april 2017

Omdat de architect de enige bouwpartner is die momenteel onder de wettelijke verplichting valt om zijn volledige beroepsverantwoordelijkheid te verzekeren, wordt er vaak in zijn richting gewezen bij schadevorderingen. Zolang er geen wettelijke verzekeringsplicht voor de aannemers en andere bouwpartners is, kan de architect de bouwheer aanraden om zelf een globale werfpolis te onderschrijven om de vervelende consequenties van schadegevallen te vermijden. De ABR-polis (tijdens de bouwtermijn) en de decennale polis (tijdens de tienjarige periode na de oplevering van de werken) kunnen hier soelaas bieden.

 

 

terug naar overzicht