Nieuw vanaf 23 februari 2017: de omgevingsvergunning

8 maart 2016

Vanaf 23 februari 2017 worden de stedenbouwkundige, de milieu- en de verkavelingsvergunning vervangen door één enkele vergunning, de omgevingsvergunning.

Op 23 februari 2016 werd het uitvoeringsbesluit van 27 november 2015 aangaande de omgevingsvergunning gepubliceerd in een apart nummer van het Belgisch Staatsblad. 
Conform dit besluit treedt de omgevingsvergunning in werking op 23 februari 2017, dus 1 jaar na de publicatie ervan.

Vanaf die datum worden de stedenbouwkundige, de milieu- en de verkavelingsvergunning vervangen door de omgevingsvergunning. 

Er dient vanaf dat moment dus niet langer een verschillende procedure te worden gevolgd voor de vermelde vergunningen: er zal enkel nog sprake zijn van een omgevingsvergunning.

 

 

terug naar overzicht