WEGWIJS in OVERHEIDSOPDRACHTEN

De overheidsopdrachtenregelgeving is best een complexe materie. Je bent ontwerper, geen jurist, maar toch moet je, als je zulke opdracht aangaat, beschikken over een parate basiskennis over deze materie en hoe ze toe te passen. Deze opleiding geeft je praktische tips en richtlijnen mee die jou in staat stellen om je rol als ontwerper in een gunningsprocedure op een correcte manier te vervullen.

De opleiding stelt zich tot doel:

 • Ontwerpers die geen of weinig ervaring hebben met overheidsopdrachten in te wijden in de materie;
 • Ontwerpers die meer vertrouwd zijn met overheidsopdrachten hun methodiek te laten aftoetsen. Dit a.d.h.v. kennisopfrissing alsook praktijksituaties toe te lichten van andere ervaren ontwerpers.

PROGRAMMA

Deel 1: Keuze plaatsingsprocedure, opmaak administratieve voorwaarden en publicatie

 • Toelichting van de basisbegrippen.
 • De aandachtspunten bij de opmaak van het bestek en de publicatie van de opdracht.
 • Voor welke plaatsingsprocedure opteren?
 • Overzicht van de do’s and don’ts per plaatsingsprocedure.
 • Een overzicht van wat zeker wel en niet te vermelden is in de administratieve voorwaarden van de opdrachtdocumenten.

Deel 2: Administratief en rekenkundig nazicht van de offertes door de ontwerper

 • Wat is te controleren in het administratief nazicht?
 • Hoe zijn de uitsluitingsgronden en selectiecriteria na te kijken?
 • Wanneer is een offerte (substantieel) onregelmatig?
 • Overzicht van de regels die zijn na te leven bij het inhoudelijk en rekenkundig nazicht.
 • Hoe verbeteringen behandelen?
 • Wat met leemtes, oneigenlijke leemtes en gesplitste posten? etc…

Deel 3: Prijsonderzoek, het bepalen van de economisch meest voordelige offerte en fase van gunning
Het prijsonderzoek.

 • Richtlijnen bij de beoordeling van gunningscriteria.
 • Bepalen van de economisch meest voordelige offerte.
 • De meerwaarde van onderhandelingen in een onderhandelingsprocedure.
 • De bekendmaking van de gunningsbeslissing en de beroepsmogelijkheden.
 • Wat met de documenten die i.k.v. veiligheid & gezondheid al dan niet aan de offerte zijn toe te voegen.
 • Rol van de ontwerper in de gunningsprocedure en zijn aansprakelijkheid.
Gastspreker:
 • Jurist Tom Cromphout, Studiedienst PROTECT nv

PRAKTISCH

Data de opleiding bestaat uit 3 sessies: di 26 april & 3 - 10 mei
Tijdstip telkens van 9u00 tot 10u30
Medium webinar
Genodigden exclusief voor PROTECT verzekerden met PAS dienstverlening en hun gekende medewerkers
Deelnameprijs de PAS Academy opleidingen zitten vervat in je PAS dienstverlening, je hoeft dus niets extra te betalen.
Inschrijven Teken hier in
Meer info@protect.be of T. 02 411 41 14

Met je PAS dienstverlening kan jij als PROTECT verzekerde, en je bij ons gekende kantoormedewerkers, zonder bijkomende bijdrage de opleidingen van de PAS Academy bijwonen. Meer info over de PAS dienstverlening

0
0
0
s2sdefault