Polis rechtsbijstand

Polis rechtsbijstand architectDe polis rechtsbijstand is een verzekering die u bijstaat op rechtskundig vlak,
zowel minnelijk als gerechtelijk, wanneer u een probleem heeft van
professionele aard. Het is een noodzakelijke aanvulling op de polis
beroepsaansprakelijkheid omdat in onze steeds complexere samenleving
van steeds veeleisendere opdrachtgevers de kans groeit om vroeg of laat
in een geschil verwikkeld te raken.

Polis rechtsbijstand architect1. WIE IS VERZEKERD?

Architecten, interieurarchitecten, veiligheidscoördinatoren, experten, landmeters, ingenieurs, landschapsarchitecten, energiedeskundigen, vastgoedmakelaars, ...

 

2. WAT IS VERZEKERD?

 • Alle kosten (advocaat, deurwaarder, expert,...) voor de minnelijke, gerechtelijke of buitengerechtelijke regeling van een geschil in het kader van uw beroepsactiviteiten
 • De volgende materies: 
  • burgerlijk verhaal o.b.v. extra contractuele aansprakelijkheid
   bv. Een architect is slachtoffer van een ongeval op een werf dat is veroorzaakt door een werknemer van een aannemer.
  • strafrechterlijke verdediging
   bv. Een architect wordt strafrechtelijk vervolgd omdat hij de wetgeving op de aanstelling van de veiligheidscoördinator niet zou hebben nageleefd. Naderhand blijkt dat de aantijging onterecht was en de architect wordt vrijgesproken.
  • burgerlijke verdediging
   bv. In een schadegeval waarbij de aansprakelijkheid van de verzekerde in het gedrang komt, weigert de verzekeraar beroepsaansprakelijkheid tussen te komen (zowel wat betreft de vergoeding van de schade als wat betreft de verdediging van de verzekerde) omdat hij van oordeel is dat de verzekerde een in de polisvoorwaarden omschreven zware fout heeft begaan. De verzekeraar rechtsbijstand zal dan wel tussenkomen om de verzekerde tegen de aanspraken van de schadelijder te verdedigen en ook, indien daar gegronde redenen voor zijn, om de weigering van tussenkomst door de verzekeraar beroepsaansprakelijkheid te betwisten (en dit ook wanneer Protect de verzekeraar beroepsaansprakelijkheid is).
  • betwisting van contracten
   bv. De verzekerde laat een computerprogramma installeren (voor professioneel gebruik), maar dit werkt niet naar behoren. De leverancier verwijt de verzekerde een verkeerd gebruik en weigert een nieuw programma te leveren of de aankoopsom terug te betalen.
  • arbeids- en sociaal recht
  • fiscaal recht
  • disciplinaire verdediging
  • bijstand na brand
  • bijstand bij onroerende goederen
  • administratieve geschillen
  • specifieke waarborg enkel voor ontwerpers: inning achterstallige erelonen
   Wanneer een uitstaand ereloon (hoogte geen belang), na een aangetekende ingebrekestelling, door de ontwerper niet kan worden ingevorderd, neemt de verzekeraar de nodige stappen om dit bedrag minnelijk te innen. Indien deze minnelijke pogingen niet lukken, wordt voor bedragen vanaf 1.250 EUR overgegaan tot het instellen van een procedure bij de bevoegde rechtbank.
  • insolventie van derden
  • strafrechtelijke borgtocht

 

3. TARIFICATIE

De premie is afhankelijk van de erelonen; degressieve premievoet vanaf 0,85% op de honoraria
De minimumpremie bedraagt 200 EUR, te verhogen met de taksen en kosten (+/- 15%).

 

Algemene voorwaarden

Polis rechtsbijstand architect

 

 • Polis op maat van ontwerpers
 • Waarborg inning erelonen
 • Het schadebeheer van de polis rechtsbijstand wordt waargenomen door een volledig onafhankelijk
  en gespecialiseerd rechtsbijstandsverzekeraar Arag (www.arag.be)
 • Vrije keuze van raadslid

 

Protect diensten

Polis rechtsbijstand architect

Polis rechtsbijstand architectWenst u een offerte? Neem dan hier contact met ons op.

U krijgt binnen de 5 werkdagen ons antwoord.