Garantieverzekering bouw / Gevelrenovatie

Garantieverzekering bouw / GevelrenovatieVan een aannemer wordt verwacht dat de kwaliteit van de uitgevoerde werken
dermate is dat er gedurende een lange termijn van bijvoorbeeld 10 jaar,
geen gebreken optreden aan de werken.

De combinatie van kwaliteitsvolle producten en een uitvoering volgens de
regels van de kunst zullen ervoor zorgen dat het beoogde resultaat behaald
wordt. Maar wat als op termijn blijkt dat de gebruikte producten gebreken
vertonen of verkeerd werden toegepast? Een gespecialiseerde controle van
de uitvoering van de werken kan heel wat van deze problemen voorkomen.

Anderzijds is 10 jaar een lange termijn in het bestaan van een aannemer
en menig zijn de gevallen waar de aannemer niet meer bestaat wanneer er
schade optreedt nog voor de garantietermijn is afgelopen. De garantieverzekering
biedt dankzij de combinatie van controle op de uitvoering van de werken
en de lange waarborgtermijn een goede oplossing aan bouwtechnische complexe
werken. De garantieverzekering vormt bovendien een perfect alternatief voor
de 'decennale polis', die vaak niet geschikt is voor een aantal werken omdat
het geen stabiliteitstechnische werken betreft waarop de tienjarige aansprakelijkheid
van de architect en aannemer van toepassing zijn.

Garantieverzekering bouw / Gevelrenovatie1. WIE IS DE VERZEKERINGNEMER EN WIE IS VERZEKERD?

 • Verzekeringsnemer: de bouwheer, de vereniging van mede-eigenaars, de syndicus, de aannemer, de leverancier/fabrikant van de gebruikte systemen of producten,
 • Verzekerde: de uitvoerende aannemers
 • Begunstigde: de eigenaar van het gebouw waarvoor de werken werden uitgevoerd.


2. WAT IS VERZEKERD?

Een garantieverzekering kan afgesloten worden voor de volgende toepassingen:
coating op beton of staalstructuren, waterdichtingssystemen, gevelbepleisteringssystemen (met en zonder isolatie) betonherstellingen en industriële vloeren. Wanneer zoals bij gevelrenovatie verschillende technieken samen toegepast worden, kunnen deze in dezelfde polis verzekerd worden. De garantieverzekering vergoedt de herstelkost van de beschadigde delen wanneer zich wel omschreven gebreken voordoen op de verzekerde werken. Bij gevelbepleistering zal dat bijvoorbeeld het loskomen en barsten zijn van de bepleistering, bij coating het afschilferen van de verflaag, bij een plat dak het niet waterdicht zijn van de dakbedekking, enz.


3. VERZEKERINGSTERMIJNEN

De polis kan worden afgesloten voor een termijn gaande van 5 jaar tot 10 jaar.

 

4. VERZEKERD BEDRAG

Het verzekerde bedrag is gelijk aan de som van de waarden van de werken (kostprijs van de producten, de loonkosten en het materieel) waarvoor een garantie gewaarborgd wordt, verhoogd met eventuele kosten als stellingen en materiaalliften. Dit bedrag is gekoppeld aan de ABEX-index.


5. PROJECTGEBOUWENPOLIS OF ABONNEMENTSPOLIS

De garantieverzekering wordt meestal voor een welbepaald werk afgesloten. Voor fabrikanten of verdelers van systemen die onder de dekkingsmogelijkheden vallen, kan ook een abonnementspolis op jaarbasis aangeboden worden waarin de verschillende werken waarvoor een garantie gewenst wordt kunnen aangegeven worden.
 

6. TECHNISCHE CONTROLE

Gezien de lange termijnen waartoe PROTECT zich zonder opzegmogelijkheid verbindt, gaat de polis steeds gepaard met een controle op de uitvoering van de werken door een erkend en gespecialiseerd controlebureau. Deze controle biedt bovendien ook een extra zekerheid voor de bouwheer over de kwaliteit van de uitgevoerde werken en de gebruikte producten. De kosten van deze controle zijn ten laste van de verzekeringsnemer.

De gebruikte producten dienen ook steeds te beschikken over erkende keurmerken (Atg, ETA, ...)


7. EURACOR

Voor de acceptatie van de risico's en de onderschrijving van de polissen, heeft PROTECT een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de agentuur EURACOR.

 

 

Algemene voorwaarden

Garantieverzekering bouw / Gevelrenovatie

 

 • Een snelle schaderegeling zodat geen geld moet voorgeschoten worden voor de herstelling.
 • Een zekerheid van schadevergoeding ook al bestaat de verantwoordelijke uitvoerder niet meer.
 • Geen discussies met de bouwpartners over aansprakelijkheidsverdeling.
 • Controle op de goede uitvoering door een gespecialiseerde onafhankelijke deskundige.
 • Gegarandeerde verzekeringstermijn zonder opzegmogelijkheid.

Garantieverzekering bouw / GevelrenovatieMeest voorkomende schades

 • Kort na de ingebruikname van het appartementsgebouw stelt men vochtschade vast ter hoogte van het plafond van de hoogste verdieping. Het water blijkt afkomstig te zijn van regenwater dat infiltreert via gebrekkig uitgevoerde lasnaden van de bitumineuze dakbedekking.
 • De coating van de buitenwand van een watertoren schilfert af op verschillende plaatsen, drie jaar nadat de verf aangebracht werd. De laagdikte van de coating was onvoldoende.
 • De gevelbepleistering vertoont scheuren ter hoogte van de raamhoeken, langs waar regenwater kan infiltreren in de onderliggende isolatie. De uitvoerder had geen wapeningsweefsel in de pleister aangebracht ter hoogte van de hoeken van de raamopeningen.


Garantieverzekering bouw / GevelrenovatieWenst u een offerte? Vul dan het verzekeringsvoorstel in en mail dit naar info@protect.be.
U krijgt binnen de 5 werkdagen ons antwoord.