Alle Bouwplaats Risico's

ABR-verzekeringIedereen is er zich van bewust hoe complex bouwen is en welke risico’s er mee
gepaard kunnen gaan. Vooreerst wordt men geconfronteerd met verschillende
partijen, daarenboven is bouwen technisch geen eenvoudige zaak. Men dient
rekening te houden met vele nieuwe wetten en normen, conceptiemethodes,
materialen en verraderlijke en onvoorspelbare weersomstandigheden.

Dit alles maakt dat het niet steeds eenvoudig is om bij schade de precieze oorzaak
te achterhalen of de aansprakelijke(n) aan te duiden. Het kan dan ook niet te
verbazen dat dit kan leiden tot lange juridische procedures met hoogoplopende
kosten. Wanneer er reeds schade is nog vóór het gebouw voltooid is, wordt de
situatie vaak nog moeilijker met vertroebelde relaties tussen de verschillende
bouwpartners, een stilliggende werf en bijkomende kosten.

De ABR-verzekering (Alle Bouwplaatsrisico-verzekering) biedt hier een ideale
formule om deze problemen te voorkomen door alle partijen betrokken bij
het bouwproces gezamenlijk te verzekeren in één polis. Op dat moment is
men zeker van de vergoeding en is er geen discussie over de verdeling ervan.

ABR-verzekering


Download hier de handige ABR-folder1. WIE IS DE VERZEKERINGNEMER EN WIE IS VERZEKERD?
 

 • Verzekerden: alle deelnemers aan het bouwproces (bouwheer, aannemers, architect, ingenieurs, veiligheidscoördinatoren)
 • Verzekeringnemer: het is raadzaam dat de polis wordt afgesloten door de bouwheer. Zo is hij zeker dat de polis op maat is van het gebouw dat hij wil bouwen en heeft hij de polis in handen. De polis kan ook afgesloten worden door de aannemer.

 

2. WAT IS VERZEKERD?

AFDELING 1: Materiële beschadigingen aan het bouwwerk zelf

Bij schade in afdeling 1 wordt niet gezocht naar de aansprakelijke partij. Dit zorgt ervoor dat de schade relatief snel wordt geregeld en de werken snel kunnen worden verder gezet.

 • Schade ten gevolge van overmacht (onweer, overstroming, storm…)
 • Schade ten gevolge van brand en ontploffing
 • Gekwalificeerde diefstal of vandalisme
 • Steeds voorziene uitbreidingen:
  • Foutief gedeelte (schade ten gevolge van een reken- of conceptiefout of een gebrek in het materiaal)
  • Afbraak- en opruimingskosten
 • Mogelijke uitbreiding: bestaand goed


AFDELING 2: De schade aan derde ten gevolge van de werken

Dit deel van de verzekering waarborgt het herstel van de schade waartoe de verzekerden kunnen gehouden worden ten opzichte van derden als gevolg van de verzekerde werken (art. 1382 tot 1386 BW en art. 544 BW).

 • Het huis van de buren verzakt wanneer de aannemer de funderingen uitgraaft
 • Een kraan valt om en beschadigt de woning van de buurman
 • Mogelijke uitbreidingen:
  • gekruiste aansprakelijkheid
  • schade ten gevolge van trillingen
  • schade ten gevolge van de verlaging van de grondwaterstand

 

3. VERZEKERINGSTERMIJNEN

 • De bouwtermijn: de periode die start bij de aanvang van de werken en eindigt bij aan de voorlopige oplevering, ingebruikname of inbedrijfstelling van het werk
 • De bouwtermijn wordt gevolgd door de onderhoudstermijn die ingaat na de voorlopige oplevering. De onderhoudstermijn kan variëren van 12 tot 24 maanden (keuze tussen beperkt en uitgebreid onderhoud)
   

4. VERZEKERD BEDRAG

Het verzekerde bedrag is gelijk aan de som van alle aannemingscontracten, inclusief de erelonen van de architecten, ingenieurs, veiligheidscoördinatoren en eventuele andere ontwerpers alsook de niet-recupereerbare BTW. Het verzekerde bedrag wordt voorlopig vastgesteld bij het afsluiten van de verzekering.

 

5. UITSLUITINGEN

 • Klassieke uitsluitingen (atoomenergie, oorlog en schade aan toevertrouwde goederen)
 • In afdeling I: gebruiksderving, winstderving, genotsderving, esthetische of technische waardevermindering
 • Opzettelijke schade
 • Schade aan bouwplaatsketen, materieel en bouwplaatsuitrusting
 • Werken uitgevoerd door niet-erkende aannemers

 

Algemene voorwaarden

ABR-verzekering

 

 • Een snelle schaderegeling zodat geen geld moet voorgeschoten worden voor de herstelling
 • Een zekerheid dat eventuele schade zal worden vergoed. (ook bij faling van de aannemer)
 • Geen extra kosten en tijdverlies door het verplicht volgen van jarenlange procedures, expertises.
 • Geen jarenlange discussies met bouwpartners over aansprakelijkheidsverdeling

ABR-verzekeringMeest voorkomende schades

 • Bij hevig stormweer valt een topgevel om. Naast de topgevel zijn er ook enkele opgaande wanden beschadigd.
 • ’s Nachts worden de nog niet geplaatste keukentoestellen van werf gestolen.
 • Door een bronbemaling is ook het waterniveau onder de naburige woning verlaagd, waardoor deze woning gaat zetten en hierdoor barsten vertoond.
 • Kort na de ingebruikname stelt men vochtschade vast in de ruimte onder de badkamer. Het water blijkt afkomstig van een gebrekkige afwerking van de waterdichtheid van de douchecabine.

ABR-verzekeringWenst u een offerte? Vul dan het formulier hiernaast in via de oranje knop "vraag hier uw offerte op".
U krijgt binnen de 5 werkdagen ons antwoord.

Eventueel kunt u ook per post offerte aanvragen via het pdf-formulier.