Beroepsaansprakelijkheid

Polis beroepsaansprakelijkheid raadgevend ingenieurAls ingenieur bent u er zich ongetwijfeld van bewust dat de uitoefening van uw
beroep ongekende risico's met zich mee brengt. De financiële gevolgen van
deze risico's hoeft u echter niet zelf te dragen. De polis beroepsaansprakelijkheid
verzekert u tegen dergelijke tegenslagen.

Polis beroepsaansprakelijkheid raadgevend ingenieur1. WIE IS VERZEKERD?
 

 • U als raadgevend ingenieur, uw al dan niet zelfstandige stagiairs en medewerkers

 

2. WAT IS VERZEKERD?

De polis verzekert de geldelijke gevolgen van uw bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid in het kader van de uitoefening van uw beroep en zal tussenkomen wanneer een fout van een verzekerde schade heeft veroorzaakt aan derden. De verdedigingskosten (technische en juridische bijstand) zijn eveneens verzekerd.

 

3. MINIMUMWAARBORGEN

 • Per schadegeval: 1.250.000 EUR voor lichamelijke, materiële en immateriële schade vermengd, beperkt tot 350.000 EUR voor materiële en immateriële schade vermengd
 • Per verzekeringsjaar: 1.250.000 EUR voor lichamelijke, materiële en immateriële schade vermengd, beperkt tot 700.000 EUR voor materiële en immateriële schade vermengd
 • Op uw vraag kan Protect hogere kapitalen aanbieden.

 

4. BASISVRIJSTELLING

 • Raadgevend ingenieurs stabiliteit: 20 % van de uitgaven, minimum 1.250 EUR en maximum 7.500 EUR
 • Raadgevend ingenieurs technische uitrustingen: 20% van de uitgaven, minimum 500 EUR en maximum 5.000 EUR
 • Verdedigingskosten: geen vrijstelling wanneer de verzekerde geen aansprakelijkheid draagt.
 • Bij hogere vrijstelling is een premiekorting mogelijk.

 

5. AANGIFTE EN TARIFICATIE

 • Voorlopige premie in het begin van het jaar en afrekening op baisis van uw jaarlijkse aangifte via ons efficiënt digitaal aangiftesysteem met archiefmogelijkheid via My Protect.

 

Algemene voorwaarden

Polis beroepsaansprakelijkheid raadgevend ingenieur • Flexibele premieberekeningsmethoden in functie van uw werkwijze
 • Permanente assistentie door gespecialiseerde juristen
 • Accuraat en snel nazicht van uw contract met de opdrachtgever
 • Mogelijkheid om projecten in het buitenland te verzekeren
 • Mogelijkheid afzonderlijke premievoeten voor uw beroepsactiviteiten die minder risicovol zijn
 • Mogelijkheid om hogere kapitalen te verzekeren dan de wettelijke minimumvereisten (ofwel via de polis Enige Werf ofwel via een bijvoegsel aan uw lopende polis)

 

Protect diensten

Polis beroepsaansprakelijkheid raadgevend ingenieur

Polis beroepsaansprakelijkheid raadgevend ingenieurWenst u een offerte? Vul dan het formulier hiernaast in via de oranje knop "vraag hier uw offerte op".
U krijgt binnen de 5 werkdagen ons antwoord.
 

Eventueel kunt u ook per post offerte aanvragen via het pdf-formulier.