Wat doen we?

 

Protect = protecting professionals
 

Protect is in hoofdzaak specialist en marktleider in het verzekeren van de beroepsaansprakelijkheid van ontwerpers in België en in Luxemburg.
Protect wil de tak van de beroepsaansprakelijkheid verder uitbreiden naar de beoefenaars van andere vrije en intellectuele beroepen.
De tweede businesslijn is deze van de technische verzekeringen waarin Protect zich vooral profileert in de ABR, Decenale verzekering in België en Frankrijk, machinebreuk- en garantieverzekeringen voor de KMO en bouwsector.

 

Protect = kwaliteit en duurzaamheid voor een lange termijn relatie

Protect steunt op een dynamisch team van 45 hooggeschoolde medewerkers, de helft bestaande uit ingenieurs en juristen, gefocust op de zaken waar we goed in zijn, namelijk beroepsaansprakelijkheid en bouwschades.

Protect beschikt over een eigen kennisbibliotheek met rechtspraak en kennis over meer dan 6500 schadedossiers over de laatste 20 jaar. De medewerkers van Protect kennen de bouwwereld door en door en kunnen zo snel en accuraat de verzekerden bijstaan en inspelen op nieuwe noden.

 

Protect = persoonlijk en professioneel

Betrokkenheid en persoonlijke aanspreekbaarheid zitten in onze missie vervat en zijn geen holle slogans.
Protect staat voor een proactieve en gezamenlijke aanpak op vlak van schade en preventie en meent dat deze cruciaal is om de risico's van alle partijen te beperken. Bovendien past ons aanbod van kwalitatieve producten, in overeenstemming met de individuele behoefte van de klant, ook in onze lange termijn filosofie.


Protect = permanente ondersteuning en bescherming

Protect is ook meer dan een verzekeraar. 
Protect bezorgt haar cliënteel een toegevoegde waarde op vlak van ondersteuning door, naast de specifieke verzekeringsproducten op maat, als enige verzekeraar in België ook een extra kwalitatief dienstenpakket aan te bieden.


Dit gratis dienstenpakket bestaat onder meer uit:

  • permanente juridische bijstand door een eigen juridische studiedienst
  • informatieavonden, lezingen en discussiepanels: klik hier om onze agenda te consulteren
  • een trimestrieel Protect Bulletin en e-Bulletin: klik hier om onze Bulletins en e-Bulletins te consulteren
  • een up-to-date privaat klantenluik (My Protect) op de webstek met modeldocumenten, voorbeelden van contracten en clausules, mogelijkheid opladen verzekeringsattesten en jaaraangiftes,...: klik hier om het klantenluik te consulteren