Financiële stabiliteit

Protect is een onafhankelijke zelfstandige familiale KMO, waardoor een visie op lange termijn kan ontwikkeld worden. 

Het aandeelhouderschap is in handen van 3 families en de verzekeringsmaatschappij AMMA.
De hoofdaandeelhouder is de familie Ramboer.
Protect is een verzekeringsmaatschappij naar Belgisch recht en staat aldus onder strikte controle van het FSMA  en de Nationale Bank alwaar Protect trimestrieel haar jaarrekening en balans, solvabiliteitsmarge en dekkingswaarden ter controle moet voorleggen.

Als niet-beursgenoteerde familiale KMO opteert Protect er bewust voor om de zware inspanningen en kost voor het indienen van een ratingsdossier niet te maken. Dit temeer gezien de stakeholders dit op heden ook niet van ons verlangen.

Klik hier om het SFCR-rapport 2016 te downloaden.
 

Protect noteerde eind 2016 alvast de volgende mooie cijfers:

 

Cijfers 31/12/2016

Premie-incasso  32.397.130 euro
Eigen vermogen / balanstotaal  13.686.910 euro / 174.764.783 euro
REV  11,14%
Technische voorzieningen / verworven brutopremie  4,72

Solvabiliteit II-ratio

 163,39%