Globale tienjarige aansprakelijkheidsverzekering woningbouw (verplicht)

De wet-Peeters van 31/05/2017 verplicht aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouw om zich te verzekeren voor hun tienjarige aansprakelijkheid. Dat was al het geval voor architecten, maar is voor woningbouw nu dus uitgebreid naar andere bouwactoren. Je kan daarvoor samen met alle betrokkenen een globale werfpolis afsluiten. Zo ben je 10 jaar lang beschermd tegen ernstige gebreken na oplevering.

PDF offerte

Wanneer moet je zo’n verzekering hebben?

De verzekering is verplicht voor:

 • residentiële projecten waarvan >50% van de oppervlakte bestemd is voor bewoning (ziekenhuizen, studentenhuisvesting, enz. zijn dus vrijgesteld)
 • die gelegen zijn in België
 • waarvoor een bouwvergunning is afgeleverd na 1 juli 2018
 • die een tussenkomst van een architect vereisen.

De verzekering moet afgesloten zijn vóór aanvang van de werken.

Wie is verzekerd?

De verplichte verzekering geldt voor alle bouwpartners die betrokken zijn bij het ontwerp en/of de oprichting van de woning, en die werken uitvoeren met een impact op de stabiliteit, soliditeit en waterdichtheid van de woning (dat laatste enkel als de stabiliteit of soliditeit in het gedrang komen). Het gaat dus om:

 • architecten
 • studiebureaus
 • aannemers en onderaannemers
 • promotoren en professionele bouwheren
 • algemene bouwondernemingen
 • sleutel-op-de-deur-firma’s
 • stabiliteitsingenieurs

De verzekeringnemer kan daarbij kiezen voor:

 • een werfpolis per project
 • een abonnementsformule die al zijn werven dekt. 

De begunstigde is de eigenaar van het bouwwerk (de bouwheer). De dekking is onherroepelijk verworven gedurende 10 jaar vanaf de aanvaarding van de werken.

Wat moet je precies verzekeren en wat niet?

Het doel van de wet-Peeters is de belangrijkste schade zo snel mogelijk te vergoeden voor de begunstigde.

 • Concreet gaat het om gebreken en/of waterdichtheidsproblemen aan de (gesloten) ruwbouw die de stabiliteit of soliditeit van het gebouw in het gedrang brengen.
 • Esthetische schade, zuiver immateriële schade en materiële schade onder 2.500 EUR is vrijgesteld.
 • Verder zijn ook enkele wettelijke uitsluitingen mogelijk, zoals gebreken die bij de voorlopige oplevering al bekend waren.

Hoeveel bedraagt de waarborg?

 • De waarborg voor de materiële en immateriële gevolgschade (ook voor schade aan derden) moet minstens 500.000 EUR bedragen per schadegeval.
 • De verzekeringnemer kan ook opteren voor een kapitaal naar keuze.

Met welk tarificatiesysteem moet je rekening houden?

Het toegepaste tarificatiesysteem hangt af van de acceptatie en van de waarde van de werken.

PDF OFFERTE