Verplichte tienjarige aansprakelijkheid

Voor woningen (gezinswoningen en appartementen) waarvan de bouwvergunning wordt afgeleverd na 01/07/2018 moeten niet alleen architecten maar ook alle betrokken aannemers en ook andere dienstverleners de tienjarige aansprakelijkheid die zij dragen verplicht verzekeren en dit meteen voor de volle tien jaar. Dit ten gevolge van de wet van 31/05/2017.

Deze aansprakelijkheid waarborg je het best zelf. Daarom heeft Protect voor architecten en ingenieurs een extra waarborg voorzien in hun eigen polis beroepsaansprakelijkheid.

Ben je al klant bij Protect, en wens je een waarborg tienjarige aansprakelijkheid voor jezelf?

Recentelijk hebben wij de polis beroepsaansprakelijkheid van onze verzekerden aangepast en aangevuld met een sectie 2, die de tienjarige aansprakelijkheid woningbouw in België met definitieve vergunning vanaf 30/06/2018 verzekert. In deze sectie wordt meteen een waarborg gegeven voor tien jaar zonder opzegmogelijkheid. Zo zijn ze zeker in orde met de regelgeving omtrent de tienjarige aansprakelijkheid woningbouw. We raden aan iedere woning voor de start van de werken digitaal aan te geven zodat Protect hiervoor het nodige attest kan afleveren. Dit kan momenteel nog via het formulier aanvraag verzekeringsattest en binnenkort via de digitale tool van MyProtect.

Wij bieden ook een aparte polis Tienjarige Woningbouw aan, waarbij er keuze is tussen twee formules:

De Tienjarige Woningbouw Aannemers verzekert, zoals de naam doet vermoeden, enkel de aannemers gesloten ruwbouwwerken. Dit kan bij Protect voor zover de architect reeds een eigen abonnementspolis beroepsaansprakelijkheid bij Protect heeft lopen.

De Globale Tienjarige Woningbouw verzekert alle ontwerpers (architect en stabiliteitsingenieur) en aannemers gesloten ruwbouwwerken.

Wenst je bouwheer of de algemene aannemer een globale polis af te sluiten waarin de tienjarige aansprakelijkheid van alle partners in verzekerd is?
Let dan op de volgende punten:

  • Je aansprakelijkheid verzekeren doe je in principe beter zelf, zo heb je je polis en de leiding ervan bij schade ook zelf in handen.
  • Wat bij overschrijding van de waarborg: Heb je nog een eigen polis die in tweede rang tussenkomt?
  • Wie zal de vrijstelling betalen: te delen tussen de verzekerden of de aansprakelijke partij?
  • Is de afgesloten waarborg voldoende hoog in verhouding tot het project?
  • Betaalt de bouwheer of aannemer de premie volledig zelf of laat hij jou meedelen? Check in dit laatste geval of jouw deel niet veel duurder uitvalt dan je eigen individuele premie.

Beslissen jullie om samen een globale polis af te sluiten? Doe dit dan het best bij dezelfde verzekeraar van de architect en ingenieur om discussies tussen de verzekeraar van de globale polis en de BA verzekeraar te vermijden.

Je kan hier offerte aanvragen, en voor wie zijn beroepsaansprakelijkheid reeds verzekert bij Protect ook geïntegreerd via de weldra beschikbare digitale aangiftetool MyProtect.

 

Ben je als architect of ingenieur nog geen klant bij Protect?

Ontdek dan hier wat wij voor u kunnen doen en hoe we jouw werk kunnen verlichten. Vraag gerust een offerte beroepsaansprakelijkheid aan. Ga je akkoord, dan krijg je meteen ook een login en paswoord voor MyProtect. Voor elke woning met bouwaanvraag daterend na 01/07/2018 vraag je dan heel eenvoudig de extra waarborg tienjarige aansprakelijkheid aan en ontvang je onmiddellijk digitaal je verzekeringsattest.