Beroepsaansprakelijkheid milieudeskundige

Deze polis verzekert o.a. de volgende activiteiten of beroepen: bodemsaneringsdeskundigen, milieueffectenrapport-deskundigen, milieucoördinatoren, milieu-audits, indienen milieuvergunningsaanvragen, opmaken mestbankaangiftes... Zowel de verzekerde activiteiten als de gewaarborgde kapitalen worden op maat aangeboden.

Online offerte PDF offerte interne milieucoördinator PDF offerte externe milieucoördinator

 

Algemene voorwaarden milieudeskundigen

Algemene voorwaarden interne milieucoördinatoren

Algemene voorwaarden rechtsbijstand milieucoördinatoren

Wie is verzekerd?

  • De interne en externe milieucoördinator
  • De werkgever van de interne milieucoördinator
  • De andere milieudeskundigen

Wat is verzekerd?

  • De geldelijke gevolgen van je beroepsaansprakelijkheid in het kader van de uitoefening van je beroep (de polis zal tussenkomen wanneer er door jouw fout schade werd veroorzaakt aan derden).
  • Voor de externe milieucoördinator en andere milieudeskundigen is ook de bedrijfsaansprakelijkheid verzekerd.
  • De verdedigingskosten (technische en juridische bijstand)

Hoe verlopen de aangifte en tarificatie?

  • Interne milieucoördinatoren: jaarlijkse forfaitaire premie i.f.v. de gewaarborgde kapitalen, de activiteit en omzet van de onderneming en het type milieucoördinator
  • Externe milieucoördinatoren en andere milieudeskundigen: voorlopige premie in het begin van het jaar en afrekening o.b.v. je jaarlijkse erelonen op het einde van het jaar