Beroepsaansprakelijkheid landmeter-expert

Als landmeter-expert ben je door het KB van 15 december 2005 verplicht om een verzekering af te sluiten die je beroepsaansprakelijkheid dekt. De polis burgerlijke aansprakelijkheid van Protect is volledig aangepast aan die wettelijke vereisten.

Online offerte PDF offerte Algemene voorwaarden

Wie is verzekerd?

  • Jij als beëdigd landmeter (in persoonlijke naam of je vennootschap)
  • Jouw personeel, stagiairs en andere medewerkers

Wat is verzekerd?

  • De geldelijke gevolgen van je beroepsaansprakelijkheid in het kader van de uitoefening van je beroep (de polis zal tussenkomen wanneer er door jouw fout schade werd veroorzaakt aan derden)
  • De verdedigingskosten (technische en juridische bijstand)

Hoe verlopen de aangifte en tarificatie?

  • Voorlopige premie in het begin van het jaar, afrekening o.b.v. aangifte via My Protect