Ministerraad keurt voorontwerp verplichte tienjarige aansprakelijkheidsverzekering voor aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector goed

21 oktober 2016

Na jaren lobbywerk keurde de ministerraad donderdag 20 oktober 2016 eindelijk een voorontwerp goed waarbij niet enkel architecten, maar ook aannemers en andere dienstverleners in de bouwsector verplicht worden zich te verzekeren voor hun tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid. Die verzekeringsplicht is echter beperkt tot de woningbouw. Protect ijvert sinds lang voor een verplichte verzekering voor aannemers en is dan ook tevreden dat het voorontwerp werd goedgekeurd.


Het voorontwerp verplicht thans ook aannemers zich te verzekeren voor hun tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid in de bouwsector. Die verzekeringsplicht is een eerste stap in de goede richting, maar Protect is van mening dat er nog steeds geijverd moet worden voor een volwaardige verzekeringsplicht voor alle bouwpartners die bovendien niet beperkt is tot de tienjarige aansprakelijkheid en de woningbouw.

Het persbericht met betrekking tot het goedgekeurde voorontwerp meldt dat een tweede voorontwerp in wording is met betrekking tot een verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van architecten en andere intellectuele beroepen in de bouwsector.

Wij willen ook nog eens benadrukken dat er voor de architect op heden niets verandert. De deontologische verzekeringsplicht conform art. 15 van het Reglement van Beroepsplichten, goedgekeurd bij KB van 18 april 1985 (BS 8 mei 1985), blijft immers van kracht. Architecten blijven dan ook verplicht zich te verzekeren voor hun volledige burgerlijke aansprakelijkheid.

Wij hopen dat de huidige verzekeringsplicht, zoals die voor de architecten geldt, snel wordt uitgebreid naar de andere dienstverleners in de bouwsector. Minister Borsus beloofde alvast werk te zullen maken van een volledige gelijkstelling.

 

 

terug naar overzicht