PROTECT30 - Protect voorziet een stappenplan bij de opmaak van een gunningsverslag voor een overheidsopdracht


Sinds 2004 verleent Protect haar verzekerden juridisch advies bij de opmaak van gunningsverslagen van offertes bij overheidsopdrachten. De aanleiding hiertoe was indertijd het verhoogd aantal gevallen van verantwoordelijkheid van ontwerpers gesteund op een foutief juridisch advies in het door hen opgemaakte gunningsverslag. Protect nam toen de beslissing haar verzekerden hierin bij te staan en in het kader van die ondersteuning bieden wij nu ook een stappenplan aan voor de opmaak van dit verslag.


In principe moet je als ontwerper geen juridisch advies geven in een gunningsverslag. Je dient de offertes enkel op rekenkundig en technisch vlak te controleren. Toch wordt in zo’n verslag vaak (onbedoeld) een juridische interpretatie gegeven, waardoor de verantwoordelijkheid van de ontwerper ook op juridisch vlak in het gedrang kan komen.


Leg je verslag aan ons voor

Daarom vragen wij onze verzekerden om elk advies, dat verder gaat dan de louter rekenkundige en materiële vergelijking van de offertes, aan Protect ter goedkeuring voor te leggen, vooraleer het aan het opdrachtgevend bestuur te bezorgen. Heb je een gunningsverslag geschreven? Mail dat dan naar consult@protect.be. Gemiddeld krijgen we zo jaarlijks meer dan 1.000 verslagen ter nazicht toegestuurd.


Complex maar haalbaar met ons stappenplan

De regelgeving rond overheidsopdrachten is geen simpele materie, verre van. Regelmatig krijgen we de vraag hoe je überhaupt aan de opmaak van een gunningsverslag begint. Daarom hebben wij een leidraad opgesteld die je als ontwerper kan gebruiken bij zo’n titanenklus. Er is een stappenplan voor een openbare procedure met de prijs als enige gunningscriterium en voor een procedure met meerdere gunningscriteria. Verder maken we nog het onderscheid tussen een Belgische en een niet-Europese opdracht.


Waar vind je die documenten?

Je kan ze raadplegen en downloaden via MyProtect. Ga via ‘Mijn verzekeringen’ naar ‘Bibliotheek’, en selecteer onder ‘Documenten Protect’ puntje 8 ‘Voorbeeld gunningsverslagen’. De stappenplannen hebben we voorzien van aandachtspunten, met name bij de onderwerpen waarover regelmatig vragen worden gesteld. Je zal merken dat ze jouw taak tot nazicht iets eenvoudiger maken.


Voor bijkomende info met betrekking tot deze documenten kan je contact opnemen met onze studiedienst. Dit geldt eveneens voor ondersteuning bij de opmaak van een verslag als de gunningsprocedure een niet-openbare procedure of een onderhandelingsprocedure zou zijn.
0
0
0
s2sdefault