Wettelijke verzekeringsplicht gerechtsdeskundige

Op 31 mei 2017 werd het KB van 25 april 2017 tot vaststelling van de deontologische code van de gerechtsdeskundigen in toepassing van artikel 991quater, 7°, van het Gerechtelijk Wetboek in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Artikel 991quater Ger.W. heeft betrekking op het nationaal register voor gerechtsdeskundigen en is in werking sinds 1 december 2016. Het bepaalt de voorwaarden waaraan iemand moet voldoen om in het nationaal register te kunnen worden opgenomen.

Het recent gepubliceerde KB regelt de voorschriften van de deontologische code. Artikel 14 van dit KB stelt als nieuwigheid onder meer dat de gerechtsdeskundige verplicht is zijn burgerlijke aansprakelijkheid te verzekeren. De vereisten waaraan deze verzekering dient te voldoen worden echter niet bij wet vastgelegd.

De andere voorschriften van de deontologische code hebben voornamelijk betrekking op het respecteren van gedragsregels, zowel binnen als buiten de opdracht, en voorzien eveneens in de verplichting tot permanente vorming, zowel in het vakgebied van de gerechtsdeskundige als op juridisch vlak.

De verzekeringsplicht is in voege sinds 10 juni 2017. Het spreekt voor zich dat u hiervoor bij Protect terecht kan. U kunt hiervoor contact opnemen met uw polisbeheerder of een mail sturen naar info@protect.be.

0
0
0
s2sdefault