Verplichte verzekering voor aannemers: een stand van zaken

Het wetsontwerp betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat en tot wijziging van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect, werd donderdag 11 mei 2017 gestemd in het parlement. Er bestaat dus nog weinig twijfel dat die wet eerstdaags realiteit wordt.

  • Van kracht: 1 juli 2018
  • Geldt voor: woningbouw in België, tussenkomst architect verplicht, definitieve stedenbouwkundige vergunning na 1 juli 2018
  • Tienjarige aanspr. stabiliteits- en soliditeitsproblemen, waterdichtheidsproblemen als ze stabiliteit en soliditeit in gevaar brengen
  • Wettelijk verplichte BA-verzekering architect afgeschaft, wél deontologische verplichting

Het wetsontwerp bepaalt de datum van inwerkingtreding op 1 juli 2018 en geldt voor onroerende werken op woningen in België gelegen en bestemd voor bewoning, waarvoor de tussenkomst van een architect wettelijk verplicht is en waarvan de definitieve stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd na 1 juli 2018.

Met deze wet wordt aldus de wettelijk verplichte BA-verzekering van de architecten, opgenomen in de wet Laruelle, afgeschaft. De deontologische verplichting voor architecten blijft evenwel bestaan.

De nieuwe verzekeringsplicht betreft uitsluitend de tienjarige aansprakelijkheid voorzien in artt. 1792 en 2270 BW voor stabiliteits- en soliditeitsproblemen, alsook waterdichtheidsproblemen voor zover deze de stabiliteit en soliditeit van het gebouw in gevaar brengen. De waarborg van de verzekering zal moeten gelden voor de volledige tien jaar na aanvaarding van de werken. Het betreft dus geen jaarlijks opzegbare polis, maar een polis geldig voor de volledige periode van de tienjarige aansprakelijkheid.

De jaarlijkse BA-polis die architecten of andere dienstverleners in de bouwsector nu bij Protect hebben onderschreven, blijft verder lopen. Hierin blijft hun totale burgerlijke aansprakelijkheid verzekerd. Enkel voor de tienjarige aansprakelijkheid m.b.t. de woningbouw waarvan de definitieve stedenbouwkundige vergunning is afgeleverd na 1 juli 2018 zal een specifieke waarborg moeten worden voorzien die geldig zal blijven voor de volledige termijn van uw tienjarige aansprakelijkheid.

Dit zal uiteraard enkele aanpassingen vragen, o.a. met betrekking tot de af te leveren verzekeringsattesten. Wij werken eraan om die aanpassingen zo vlot mogelijk te laten verlopen en u tijdig verdere informatie te bezorgen.

Rebecca Ramboer
Gedelegeerd Bestuurder

0
0
0
s2sdefault