Overheidsopdrachten: nieuwe regelgeving in klassieke sectoren

Eind deze maand is het exact vier jaar geleden dat de reglementering inzake overheidsopdrachten in de klassieke sectoren wijzigde. Net op die verjaardag gaat de nieuwe reglementering van kracht. In dit artikel vindt u reeds een overzicht van de gepubliceerde wetgeving.

De nieuwe Europese richtlijn 2014/24 EU voor de klassieke sectoren werd omgezet in de Belgische Wet van 17 juni 2016 inzake Overheidsopdrachten (BS 14 juli 2016). De deadline voor die omzetting was 18 april 2016 en werd dus weer niet gehaald. Dit leidt ertoe dat bepalingen in de Europese richtlijn die voldoende duidelijk, nauwkeurig en onvoorwaardelijk zijn, een rechtstreekse werking kunnen hebben.

Het nieuwe KB plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017 werd gepubliceerd in het BS op 9 mei 2017. Op 22 juni 2017 (BS 27 juni 2017) werd het bestaande KB uitvoering van 14 januari 2013 aangepast.

De wijzigingen van de rechtsbeschermingswet van 17 juni 2013 zijn opgenomen in de wet van 16 februari 2017. Het KB van 22 juni 2017 (BS van 27 juni 2017) bepaalt de inwerkingtreding ervan. 

De wet, het KB plaatsing, het KB uitvoering en de wijzigingen van de wet op de rechtsbescherming treden in werking op 30 juni 2017voor de opdrachten die bekendgemaakt worden of hadden moeten bekendgemaakt worden vanaf die datum.

Voor u als architect of studiebureau betekent dit opnieuw bestekken aanpassen en nieuwe regels toepassen bij het nazicht van offertes en tijdens de uitvoering van de opdracht.

De nieuwe wet bevat geen grote nieuwigheden, maar is eerder een omzetting van de rechtspraak. Wat reeds onmiddellijk opvalt, is het volgende:

  • Regels die voorheen in het KB plaatsing en het KB uitvoering waren opgenomen, worden nu behandeld in de wet
  • Europa wil administratieve lasten verlagen, toegang KMO's vergemakkelijken en strijd aangaan tegen sociale dumping
  • Meer uniforme regels voor alle plaatsingsprocedures
  • Terminologie in overeenstemming gebracht met Europese richtlijn
  • E-procurement wordt de regel: datum van inwerkingtreding is 18 oktober 2018 voor de Europese opdrachten en 1 januari 2020 voor de Belgische

Wij houden u eerstdaags op de hoogte met een uitgebreide nota met alle wijzigingen. Na de vakantieperiode organiseren we bovendien ook infosessies waarin we dieper op dit onderwerp ingaan.

0
0
0
s2sdefault