Na de wet Peeters-Borsus nu ook meer duidelijkheid over de wet Peeters-Ducarme

Zoals je misschien al las op onze website, zal de verzekeringsplicht voor de beroepsaansprakelijkheid - zoals voorzien in de wet Laruelle - vanaf 1 juli 2018 vervangen worden door een uitgesplitste verzekeringsplicht. Het eerste luik met betrekking tot de decenale woning (de wet Peeters-Borsus) deden we daarin al uit de doeken.

We lichtten toen ook al een tipje van de sluier op over de wet Peeters-Ducarme, een aanvulling van de eerste wet die toen nog in de maak was. Geruchten in de wandelgangen lieten vermoeden dat deze tweede wet voorlopig zou uitgesteld worden.

Die geruchten worden nu tegengesproken. De ministerraad heeft op vrijdag 27 april dan toch het voorontwerp omtrent de verplichte verzekering beroepsaansprakelijkheid van de dienstverleners in de bouwsector goedgekeurd.

Dit wetsontwerp sluit aan bij de wet Peeters-Borsus m.b.t. de verplichte verzekering tienjarige aansprakelijkheid woningbouw en voorziet een verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor alle dienstverleners in de bouwsector. De aannemers worden bij dit wetsontwerp dus niet meer betrokken. Voorlopig is er enkel sprake van een voorontwerp: de Raad van State moet zich nog over dit ontwerp buigen en brengt nadien haar advies uit. Het blijft dus nog even wachten op een definitieve wet.

Hoe dan ook vinden we het belangrijk onze klanten op de hoogte te houden, dus tekenen we hierbij de grote lijnen uit. De verzekeringsplicht beroepsaansprakelijkheid:

 • geldt zoals eerder gezegd voor alle dienstverleners uit de bouwsector, maar niet voor de aannemers
 • slaat ook op werken zonder verplichte tussenkomst van een architect (bijvoorbeeld verbouwingen waarbij er enkel een nieuwe keuken geplaatst wordt)
 • betreft alle intellectuele prestaties met betrekking tot elke vorm van onroerend werk (dus ook de bouw van een kunstwerk en openbare werken zoals tunnels, bruggen en wegen)
 • voorziet een posterioriteitswaarborg van drie jaar na de stopzetting van je activiteit (en niet meer van tien jaar)
 • behelst niet de tienjarige aansprakelijkheid uit het artikel 1792-2270 BW. Die blijft namelijk wel behouden, maar de verzekering ervan is niet meer wettelijk verplicht (behalve voor de woningbouw, ingevolge de wet Peeters-Borsus).

 

Het wetsontwerp Peeters-Ducarme wijzigt en vult de eerste wet ook aan wat betreft de verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid in woningbouw:

 • schade ten gevolge van elk lichamelijk letsel wordt nu uitgesloten (voordien was dat enkel het geval voor schade na blootstelling aan verboden producten)
 • ook schade veroorzaakt door terrorisme wordt toegevoegd aan de uitsluitingen
 • er is een versoepeling voor de onroerende werken die onder de wet Breyne (woningbouwwet 9 juli 1971) vallen: tot 30/06/2019 is de verzekeringsplicht maar van toepassing indien de aanvraag van de bouwvergunning gebeurt na 30/06/2018
 • de aannemers moeten het verzekeringsattest niet meer bezorgen aan het RSZ
 • de kredietinstellingen hoeven niet langer een attest tienjarige verzekering op te vragen
 • de wet voorziet in een centrale database voor de archivering van de verzekeringsattesten
 • het Bureau voor Tarificatie wordt verder uitgewerkt.

 

Het ziet er dus naar uit dat de regering alles in het werk stelt om de deadline van 30 juni te halen om de verzekeringsplicht beroepsaansprakelijkheid voor de dienstverleners in te voeren en tegelijkertijd de wet Peeters-Borsus hier en daar te wijzigen en aan te vullen.

 

Heb je nog vragen? Dan helpen we je graag: T (+32) 2 411 41 14 of info@protect.be.

0
0
0
s2sdefault