Laat uw gunningsverslagen nakijken door Protect!

Iets meer dan tien jaar terug besliste Protect om haar verzekerden juridische bijstand te verlenen bij de opmaak van het verslag van nazicht van de offertes in overheidsopdrachten. Protect werd geconfronteerd met een verhoogd aantal gevallen van verantwoordelijkheid van de architect gesteund op een foutief juridisch advies in het door de verzekerde opgemaakte gunningsverslag en besloot daarom om u hierin bij te staan. 

Alhoewel een architect geen juridisch advies moet geven en de offertes enkel op rekenkundig en technisch vlak dient te controleren, wordt in het gunningsverslag toch vaak een juridische interpretatie gegeven waardoor de verantwoordelijkheid van de ontwerper ook op juridisch vlak in het gedrang kan komen.

Vanaf 2004 werd aldus via de polisvoorwaarden aan de ontwerpers gevraagd om Protect de gunningsverslagen te laten screenen voor ze aan het opdrachtgevend bestuur over te maken. Dankzij deze screening werden door de jaren heen al heel wat schadedossiers vermeden.

Soms stellen wij echter vast dat nog niet alle verzekerden hiervan op de hoogte zijn. Wij willen u er daarom nogmaals aan herinneren dat het verplicht is om Protect het gunningsverslag te laten nakijken alvorens dit aan het opdrachtgevend bestuur over te maken.

U kunt de verslagen in kwestie doorsturen naar consult@protect.be.

0
0
0
s2sdefault