Beroepsaansprakelijkheid van landmeters - experten


1. Makelaar
Naam: FSMA-nr.:
Straat: Nr.: Bus:
Postnummer: Gemeente:
Telefoon: Fax:
E-mailadres: Protect-nr.:
2. Verzekeringnemer
Vennootschap of natuurlijke persoon? *
Straat: * Nr.: * Bus:
Postnummer: * Gemeente: *
Telefoon: * Fax:
E-mailadres: * Ondernemingsnr:
Website:
Indien de verzekeringnemer een vennootschap is, dienen de statuten te worden toegevoegd.
Statuten:

3. Verzekerde
De verzekerde moet een natuurlijk persoon of een rechtspersoon zijn die is ingeschreven op de tabel van de Federale Raad.

Naam en voornaam Inschrijvingsnr. Federale raad Aard en jaar van diploma + instituut Geboortedatum Aantal jaren ervaring

Extra verzekerde toevoegen

Medewerkers Zelfstandig Bediende
Technisch

Administratief


* = verplicht veld